Er du den som skal bestemme hvilken leirskole kommunen eller skolen din skal velge? Da er det viktig for oss at du vet dette:

Vi vil prøve å hjelpe elevene til å utvide sine grenser for det de trur de kan klare å våge. Undervisningen på leirskolen vil i svært stor grad være praktisk, elevene skal lære ved å gjøre. Elevene skal oppleve glede.

Eleven skal oppleve fysisk, psykisk og sosial mestring. Når vi får unge til å bli glade i naturen så vil de ønske å ta vare på naturen og komme tilbake til den.

Elevene skal bli kjent med natur og næring på stedet. De får formidlet lokalhistorie og tradisjoner av lærerne gjennom fortellermetoder.

Gjennom undring vil vi skape lærelyst.