Fagerli leirskole og Fagfornyelsen

Overordnet del i Fagfornyelsen har seks underpunkt av verdier. Fagerli leirskole bygger sin praksis på alle disse verdiene.

1. Menneskeverdet

2. Identitet og kulturelt mangfold

3. Kritisk tenkning og etisk bevissthet

4. Skaperglede, engasjement og utforskertrang

5. Respekt for naturen og miljøbevissthet

6. Demokrati og medvirkning