Leirskole uten skoleelever, det er kjedelig det! Og det er utrolig kjedelig med de elevene og lærerne vi hadde gledet oss til å ha på besøk etter 13. mars. En ekstra varm hilsen til lærere og elever fra 7. trinn med lærere på Florvåg, Hop, Grasdal, Fjaler, Tveit, Strøno og Lunde og 8. trinn fra Austevoll, som skulle vært her oppe og hatt flotte opplevelser med og uten ski på beina Og sånn hypermoderne fjernundervisning […]

Read More »

Etter Stortingets andre gangs behandling av saken den 11. juni, er regjeringens forslag vedtatt: § 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng. Intensjonen er at den etablerte leirskoleordningen skal videreføres. Opphold ved bemannede leirskoler skal fortsatt være på 4 døgn,  en full skoleuke, med naturen som læringsarena, gratis for elevene. Loven gjør […]

Read More »