Lovfestingen av leirskole vedtatt!

Etter Stortingets andre gangs behandling av saken den 11. juni, er regjeringens forslag vedtatt:

§ 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur

Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller annan skoletur
med minst tre overnattingar i samanheng.

Intensjonen er at den etablerte leirskoleordningen skal videreføres. Opphold ved bemannede leirskoler skal fortsatt være på 4 døgn,  en full skoleuke, med naturen som læringsarena, gratis for elevene.
Loven gjør slutt på leirskolekutt og usikkerhet rundt tilbudet.
Ingen kan lenger holdes hjemme.
Elevene, foreldrene og skolene kan glede seg over at det endelig blir ro rundt et unikt og verdifullt tilbud i grunnskoleopplæringen.

Les mer her: http://leirskole.no/aktuelt/